Ohjelmia

Näillä sivuilla esitellään muutamia ohjelmiamme. Ohjelmia voi käyttää vapaasti (freeware).

Tmi MR Soft ei missään tapauksessa ole vastuussa erityisistä, epäsuorista tai satunnaisista vahingoista tai mistään vahingoista, jotka aiheutuvat näiltä sivuilta saatavien ohjelmistojen asentamisesta tai käyttämisestä.

LogTemp

LogTemp ohjelma on tarkoitettu PC-tietokoneeseen kytkettyjen 1-Wire antureiden mittaustulosten keräämiseen. Ohjelma suorittaa mittauksen käyttäjän määrittelemin väliajoin (15 sec - 120 min). Mittaustulokset voidaan haluttaessa myös tallentaa tekstitiedostoon ja/tai MySQL tietokantaan.

WGS-84 laskin

WGS-84 laskimella voidaan laskea suunta ja etäisyys kahden koordinaatteina annetun pisteen välillä. Ohjelmalla voidaan myös laskea  uuden pisteen koordinaatit antamalla lähtöpiste, suunta ja etäisyys haluttuun kohteeseen.

DS18x palvelu

Natiivi Windows palvelu (Service) 1-wire lämpötila-antureiden mittaustulosten keräämiseen. Mittaustulokset tallennetaan tekstitiedostoon.