LogTemp - valvontaohjelma

Valitun anturin näyttö SysTray:ssä (+21°C)
SysTray

Ominaisuudet

Ohjelmalla voidaan seurata ja tallentaa useiden 1-wire antureiden mittauksia. Mittausten intervalli on säädettävissä.

Antureiden lukemat tallennetaan tiedostoihin ja esitetään graafisesti. Grafiikassa esitettävät anturit ja esitysväri voidaan määritellä jokaiselle anturille erikseen. Lisäksi grafiikka voidaan määritellä tallentumaan automaattisesti. Tiedostoihin tallennettuja mittaustietoja voidaan syvällisemmin käsitellä esim. taulukkolaskennassa. Mittaukset voidaan myös määritellä käynnistymään automaattisesti. Tulokset voi lähettää nyt myös suoraan MySQL™ tietokantaan.

LogTemp ohjelma voidaan lokalisoida muille kielille helposti. Kaikki ohjelman otsikot, viestit jne. luetaan lng-tiedostosta. Oletusasennus asentaa english.lng ja finnish.lng tiedostot asennushakemistoon. Muita kielitiedostoja voidaan luoda käyttämällä english.lng tiedostoa referenssitiedostona.

Jos haluat tiedonkeruuohjelman, joka toimii palveluna Windows järjestelmässä, katso tätä.

Lisää kuvia ohjelmasta:

Ohjelman vaatimukset

 • Käyttöympäristö Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP / 7
  • Vain x86 ympäristössä, tosin myös x64 ympäristössä on joku saanut toimimaan 32-bittisillä 1-Wire ajureilla
 • PC-koneeseen kytkettävä MicroLAN (1-Wire) adapteri
  • Ohjeet sarjaporttiin kytkettävästä adapterista esim. MikroBitti 03/99 tai tästä
  • USB porttiin kytkettävän adapterin rakennusohjeet Elektor 06/02
 • TMEX ajurit, eli TMEX ajonaikainen ympäristö tai uudet 1-wire ajurit (x86)
  • Ainoastaan 32-bitiset ajurit
 • Tuettuja 1-wire antureita, joita voi samassa adapterissa olla jopa kymmeniä

Tuetut 1-wire anturit / piirit

 • DS1820 lämpötila-anturit
  • Mitta-alue  -50°C - +70°C
  • Resoluutio 0,1°C, tarkkuus käytännössä ±0,5°C
  • Tarkkuutta mahdollista parantaa kalibroinnilla
 • DS18B20, DS1822 ja DS1920 lämpötila-anturit
 • DS2438
  • Ilmankosteuden mittaus
   • HIH-3610/4000/4010 + DS2438. Esimerkki täällä
 • DS2423 laskin
  • Salamanlaskija tai yleinen laskin
  • Sademittari
  • Tuulen nopeus
  • TietoPetrin laskurikortti
  • Energian kulutus (kWh), myös kuvat
  • Muista arvoista ei piirretä kuvaa (vielä)
 • DS2405, DS2406 ja DS2413 kytkin
  • Hälytys voi ohjata kytkintä ja relettä
  • DS2406 voi ohjata yhtä (TO92 kotelo) tai kahta (TSOC kotelo) eri relettä ja se on käytössä luotettavampi kuin DS2405
  • DS2413 on edelliset korvaava tyyppi ja se voi ohjata kahta ulostuloa
  • LogTemp tukee näiden kytkimien käyttämistä ainoastaan ulostulona, ei input-tietona
 • DS2409
  • Piiriin perustuvat jakajat (hubit) ovat tuettuja
 • DS2760
  • Lämpötilamittaukset E, J, K, R, S tai T tyyppin termopareilla
 • UV Indeksin mittari
  • Hobby Boards malli UV Index Meter 1-Wire liitynnällä
  • Ei suositeltava, koska mittari antaa merkittävästi virheellisiä lukemia alle +10°C lämpätiloissa. Mittarin lämpötilakompensointi toteutettu puutteellisesti muiden suunnitteluvirheiden lisäksi.
  • Valmistaja on onneksi nyt vetänyt tuotteen kokonaan pois markkinoilta

Lataa

Versionhallinta

 • Versio 2.25.0.97  21.8.2011
  • Poistettu xAP sanomat kokonaan
  • Korjaus Min/Max arvojen esittämiseen Fahrenheit asetuksella
  • Korjaus laskimien (DS2423) ominaisuuksien määrittelyyn
  • Korjaus DS276x lukemiseen Windows 7 ympäristössä
  • Korjaus DS2438 yhdistelmäantureiden (esim. Kosteus+Aurinko) lukemiseen toisen anturin virhetilanteessa
  • Korjaus CSV-tiedostojen sarakkeiden järjestykseen suhteessa otsikkoriviin
  • Asetukset lomake kokonaan uudelleen muotoiltu
  • Muutettu FTP ajastus vastaamaan muita ajastuksia, eli x kertaan mittausintervalli
   • Tarkista FTP ajastuksesi nyt, oletusarvo 1
  • Lisätty MySQL tallennukseen myös ajastus. Mikäli käytetään, mittaukset laitetaan muistiin kunnes ajastus, sitten lähetetään kerralla
  • Lisätty XML-tiedoston alkuun lisätty TIMEZONE_BIAS_UTC, joka kertoo UTC ja LMT ajan eron
  • Lisätty lämpötilamittauksiin mahdollisuus käyttää kolmea eri ryhmää, jokaiselle ryhmälle omat kuvat
  • Pieniä viilauksia
 • Aikaisemmat katso tästä