LogTemp versionhallinta

 • Versio 2.25.0.97  21.8.2011
  • Poistettu xAP sanomat kokonaan
  • Korjaus Min/Max arvojen esittämiseen Fahrenheit asetuksella
  • Korjaus laskimien (DS2423) ominaisuuksien määrittelyyn
  • Korjaus DS276x lukemiseen Windows 7 ympäristössä
  • Korjaus DS2438 yhdistelmäantureiden (esim. Kosteus+Aurinko) lukemiseen toisen anturin virhetilanteessa
  • Korjaus CSV-tiedostojen sarakkeiden järjestykseen suhteessa otsikkoriviin
  • Asetukset lomake kokonaan uudelleen muotoiltu
  • Muutettu FTP ajastus vastaamaan muita ajastuksia, eli x kertaan mittausintervalli
   • Tarkista FTP ajastuksesi nyt, oletusarvo 1
  • Lisätty MySQL tallennukseen myös ajastus. Mikäli käytetään, mittaukset laitetaan muistiin kunnes ajastus, sitten lähetetään kerralla
  • Lisätty XML-tiedoston alkuun lisätty TIMEZONE_BIAS_UTC, joka kertoo UTC ja LMT ajan eron
  • Lisätty lämpötilamittauksiin mahdollisuus käyttää kolmea eri ryhmää, jokaiselle ryhmälle omat kuvat
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.24.0.92  4.10.2009
  • Lisätty UV Indeksin mittaus ja kuvat, mittalaite Hobby Boards
  • Lisätty HIH-4010 kosteusanturille oma lämpötilakorjaus
  • Korjaus XML asetuksiin
  • MySQL tietojen tallennus kahdella desimaalilla, ennen yhdellä
  • Laskureiden lukemiseen varmistuksia luettaessa molemmat samasta piiristä
  • Muutettu xAP sanomissa antureiden numeroa, jotta pysyisi paremmin vakiona
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.23.0.90  11.5.2009
  • Lisätty HIH-4000 kosteusanturille oma lämpötilakorjaus
  • Korjattu keskiarvolukemien (H24) laskenta
 • Versio 2.22.0.89  11.4.2009
  • Korjauspäivitys, ei uusia ominaisuuksia
  • Korjattu Enegy Counter valinnan näkyminen DS2423 anturin ominaisuuksissa.
  • Muutettu kWh pulssimäärän maksimia, ennen max 6000 pulssia / kWh, nyt 32000 p / kWh
 • Versio 2.22.0.88  5.4.2009
  • Lisätty energiankulutuksen (kWh) seuranta DS2423 piirillä
  • Päivä/viikko/kuukausikuvat energiankulutuksesta viiva- tai pylväskuvaajana
  • Lisätty DailyHTML tiedoston luonti (päivittäinen last.htm)
  • Lisätty xAP sanomat mittauksista (TSC schema, http://www.xapautomation.org)
  • Kasvatettu kuvien max kokoa, ennen 800x800, nyt 2k x 2k
  • Asetuksiin tehdyt muutokset tallennetaan heti, eikä vasta ohjelman sulkeutuessa
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.21.0.78  20.1.2008
  • MySQL aikaleima mahdollista myös UTC aikana
  • Lisätty Solar + VAD anturityyppi DS2438:lle
  • Lisätty mahdollisuus kysyä vahvistus ennen ohjelman sulkemista
  • Lisätty mahdollisuus siirtää 10 omaa tiedostoa FTP:llä
  • Korjaus ajoittaiseen liialliseen CPU kuormitukseen
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.20.0.73  25.11.2007
  • FTP dataportin alueen voi määrittää logtemp.ini-tiedostossa, mikäli tietokoneessa on useita samanaikaisia ftp-ohjelmia. Määritys tehdään seuraavasti:
   [FTP]
   DataPortRangeStart=5000
   DataPortRangeEnd=5999
  • Korjaus anturin historiatietojen lukemiseen
  • Korjaus ajastukseen kesäajan muuttuessa
  • Laajennus manuaaliseen skaalaukseen termopareilla
  • Korjaus MySQL tallennukseen, ei lopu ensimmäiseen virheeseen
  • Tiedoston koon rajoitus max 400 000 riviä, ennen 100 000
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.19.0.70  28.6.2007
  • Tuki termopareille (E, J, K, R, S tai T tyyppi) DS2760 piirin avulla
  • Tuki DS2760 sisäiselle lämpötilanmittaukselle
  • DS2438 Vsens negatiiviset arvot kokonaan pois
  • Lisätty 15 ja 30 sec mittausintervallit
  • Korjaus MySQL salansanan tallennukseen
 • Versio 2.18.0.66  24.5.2007
  • Korjaus Kiinteät mittausajat ajastukseen
  • Uusi korjaus DS2438 Vsens negatiivisiin arvoihin
 • Versio 2.18.0.65  14.5.2007
  • Tuki DS2406 kytkimille. Voidaan käyttää hälytyksen yhteydessä
  • MySQL tallennukseen kevennystä. Virheilmoitukset tallennuksesta virhelokiin (SQL lauseke)
  • Lisää muotoilumahdollisuuksia last.htm tiedostoon, voidaan myös validoida
  • DS2423 laskimen absoluuttiset arvot näkymään myös ohjelmassa
  • Korjaus Fahrenheit virtuaalianturiin
  • Korjaus kuukausitaulukon nollaukseen mitattaessa vain satunnaisesti
  • Korjaus DS2438 Vsens negatiivisiin arvoihin
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.17.0.64  14.1.2007
  • Tuki MySQL™ tietokannalle
  • MySQL palvelimet 3.xx/4.x/5.x tuettu
  • MySQL kirjastoja (libmysql.dll) ei tarvita
  • Tuki DS2438 jännitemittauksille (VAD)
  • Tuki DS2405 kytkimille. Voidaan käyttää hälytyksen yhteydessä
  • Absoluuttiset arvot tai erotus DS2423 laskimelle
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.16.0.61 beta 2.12.2006
  • MySQL testiversio, toimii 31.1.2007 saakka.
  • Mittaustulokset voidaan tallentaa MySQL™ tietokantaan
  • MySQL palvelimet 3.xx/4.x/5.x tuettu
  • MySQL kirjastoja (libmysql.dll) ei tarvita
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.15.0.59 1.4.2006
  • Tuki DS2409 pohjaisille 1-Wire keskittimille, vain yksi taso
  • Kuvien aika-akselin valintaa selkeytetty
  • Päivä-, viikko- ja kuukausikuvien tallennus kaikille kuvalajeille
  • Kuvien otsikko voidaan jättää pois
  • FTP siirto täysin taustalla toimivaksi
  • FTP kaistan käyttöä voidaan myös rajoittaa
  • Laajemmat hakemistomääritykset FTP palvelimelle
  • RSS syöte mittauksista
  • Antureiden lukumenelmää muutettu
  • DS2423 laskimen sivu valittavissa
  • Ohjelman muistin käyttöä optimoitu
  • Virhelistan tyhjäys
 • Versio 2.14.0.50  29.1.2006
  • Korjauspäivitys, ei uusia ominaisuuksia
  • Korjaus tallennettavien kuvien skaalaukseen
 • Versio 2.14.0.48  12.12.2005
  • Korjauspäivitys, ei uusia ominaisuuksia
  • Korjaus tallennettavien kuvien kokomääritykseen
 • Versio 2.14.0.47  11.12.2005
  • Korjauspäivitys, ei uusia ominaisuuksia
  • Korjaus tallennettavien kuvien asteikon skaalaukseen
  • Korjaus DS1820 (1820, 18S20 ja 1920) antureiden negatiivisten lämpötilojen laskentaan. Arvot olivat 0.5° C liian matalia.
 • Versio 2.14.0.46  4.12.2005
  • Lisätty tuki ilmanpaineen mittaukselle (DS2438 + MPX4115A, ns. Bitson malli) Valmis rakennussarja www.hobby-boards.com
  • Tuki yhdistetylle kosteus- auringon säteilyanturille
  • DS2423 laskimille voidaan määrittää alatyyppi: laskin, anemometri tai sademittari Anemometri toimii AAG's 1-Wire tuulimittarin (ver 3.0) kanssa. Arvoista ei piirretä kuvaa (vielä)
  • Lämpötiloista näytetään vain yksi kuva, jonka aika-akseli voidaan vaihtaa. Tallennusta varten on kuitenkin päivä, viikko ja kuukausikuvat
  • Anturilistassa näytetään kunkin anturin mittayksiköt omalla sarakkeella
  • Ajastukseen lisämahdollisuus käyttää kiinteitä mittausaikoja, esim. 20 min intervalli ja mittaukset 00:00, 00:20, 00:40, 01:00 jne. Kiinteät mittausajat lasketaan aina tasatunnille
  • Hälytyksen sähköpostiviestin otsikkoon voidaan valita anturin nimi ja arvo
  • FTP siirron salasana tallennetaan ilman salausta ini-tiedostoon lukuisten ongelmien vuoksi
  • Korjaus DS2438 lämpötilamittaukseen ylimääräisiä piikkejä varten
  • Korjaus isojen *.txt tiedostojen lukemiseen anturin historiaa varten
  • Paremmat virheilmoitukset 1-Wire ongelmille
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.13.0.43  12.7.2005
  • Lisätty tuki DS2423 laskimille, joita käytetään esim. salamanlaskijassa. Arvoista ei piirretä kuvaa (vielä).
  • Lisätty mahdollisuus lähettää hälytys sähköpostilla. Ohjelma lähettää hälytyksen halutulle SMTP palvelimelle. Lähetysprofiileja voidaan määritellä useita.
  • SMTP palvelimen kautta voidaan lähettää myös hälytys GSM puhelimeen. Tuki kahdelle internetissä olevalle maksulliselle testiviestipalvelulle (SMS), Clickatell ja PsWin. Ennen tekstiviestien lähettämistä on palvelun tarjoajan kanssa tehtävä sopimus. Lisätietoja palvelun hinnoista yms. em. sivuilla. Yleisesti viestin lähettäminen em. palveluiden kautta maksaa yhtä paljon tai vähemmän kuin GSM puhelimesta.
  • FTP siirron nopeutta parannettu
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.12.0.42  5.6.2005
  • Korjauspäivitys, ei uusia ominaisuuksia
  • FTP siirron BINARY/ASCII tunnistus muutettu
  • Korjattu asetuksissa OK painikkeen aktivoitumien
 • Versio 2.12.0.39  29.5.2005
  • Lisätty tuki auringon säteilyn mittaukselle (DS2438 + fotodiodi). Säteilyarvot mitataan millivoltteina ja näytetään prosentteina (Max 250 mV). Tulokset näytetään kosteuskuvissa.
  • Lisätty kastepistelämpötilan laskenta kosteusanturille.
  • Lisätty tuki DS2438 antureiden lämpötilamittauksille.
  • Ohjelma näyttää anturilistassa jokaisen anturin edessä sen tyypin (T=lämpötila, H=Kosteus, S=Aurinko)
  • DS2438 antureille täytyy määritellä niiden tarkempi tyyppi ennen niiden käyttämistä. Tunnistamattomat anturit ilmestyvät listaan. Hiiren oikealla näppäimellä tai valikoista voi määrittää tyypin (kosteus vai aurinko).
  • Hälyttävien antureiden lista on näkyvissä vain tarvittaessa.
  • Tuettavat (etsittävät) anturityypit pitää määritellä ohjelman asetuksissa.
  • Lisätty encoding valinta xml tiedostolle
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.11.0.38  10.4.2005
  • FTP-siirron salasanan tallennus korjattu.  HUOM: Salasana täytyy määrittää uudelleen ennen ensimmäistä lähetystä.
  • Lisätty tuki DS2438 + HIH 3610 kosteusantureille
  • Ilmankosteuden kuva päivä/viikko tai kuukausijanalla
  • Viimeiset mittaukset myös last.cvs ja last.xml tiedostoon
  • csv ja xml tiedostojen sisältö voidaan määritellä
  • Kuukausien ja päivien nimet myös lyhkäisessä muodossa otsikoihin
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.10.0.37  22.8.2004
  • FTP siirto tiedostoille
  • Lisätty last.htm tiedoston taulukkojen määritys
  • Pieniä viilauksia
 • Versiot 2.8 - 2.9
  • Betatestausta FTP siirrolla
 • Versio 2.7.0.31  23.3.2004
  • Korjauspäivitys, ei uusia ominaisuuksia
  • Korjattu muutamia ini-tiedostoon tallennettavia asetuksia.
 • Versio 2.7.0.30  15.3.2004
  • Virheenkorjauksen parametrit antureille.
  • Otsikoiden fontteja ja sijainteja voi muuttaa
  • Korjaus manuaalisen skaalauksen tallennukseen
  • Korjaus Hälytys-listan päivitykseen
  • Lisää virhesuojausta html-tiedoston tallennusmenetelmään
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.6.0.29  29.2.2004
  • Hälytysrajat antureille. Voi määrittää komennon parametreineen ja/tai äänitiedoston hälytykseen
  • Grafiikan värejä voi muokata
  • Grafiikan skaalan voi määrittää manuaalisesti
  • Virtuaalianturit. Näyttää kahden anturin välistä eroa
  • Lisää virhesuojausta kuvien tallennusmenetelmään
  • Pieniä viilauksia
 • Versio 2.5.0.28  18.1.2004
  • Korjaus DS18B20 ja DS1822 antureiden negatiivisten lämpötilojen laskentaan
  • Viikkokuvan historiaviiva piirretään jakajasta, ei vuorokaudenvaihteesta
  • Pieniä ulkoasumuutoksia
 • Versio 2.4.0.27 5.1.2004
  • Korjaus viikkokuvan piirtämiseen, kuva päivän pielessä vuoden vaihtuessa
 • Versio 2.4.0.26 5.1.2004
  • Korjaus historiatietojen lukemiseen vuoden vaihtuessa
 • Versio 2.4.0.25 15.12.2003
  • Tuki ulkoisella jännitesyötöllä varustetuille antureille
  • Virheilmoitusten tallennus
  • Korjaus anturin ominaisuuksien tallennukseen, historiaviiva
 • Versio 2.3.0.24 02.12.2003
  • Ohjelma voidaan lokalisoida erillisillä lng-kielitiedostoilla
  • Pieniä ulkoasumuutoksia
  • Keskiarvo 24 tunnin ajalta
  • Mittayksiköiksi voidaan valita Fahrenheith (normaalisti Celsius)
 • Versio 2.2.0.23 02.11.2003
  • Korjaus month-tiedoston tallennukseen
  • Lisätty antureiden aakkostus sarakkeiden mukaan
  • Lisätty mahdollisuus rajoittaa mittaustiedostojen kokoa
  • Lisätty tuki DS18B20 ja DS1822 antureille
 • Versio 2.1.0.19  04.09.2003
  • Korjaus html-tiedoston nimen muuttamiseen
  • Korjaus WYYYYNN-tiedoston tallennukseen
  • Muutos, anturin näytetään oletusarvoisesti html-tiedostossa
 • Versio 2.1.0.18  04.09.2003
  • Viimeiset mittaustulokset saa myös hmtl-sivuksi joko kaikki anturit yhteen taulukkoon, tai jokainen anturi omaan taulukkoonsa
  • Mittaustulosten hakemiston voi määrittää itse
  • Muita pieniä viilauksia
 • Versio 2.0.0.16  13.07.2003
  • Ulkoasu uusittu, anturit näytetään grafiikassa
  • Kuvat voidaan tallentaa automaattisesti
  • Mittaukset voidaan käynnistää automaattisesti
 • Versio 1.3.0.9  25.02.2003
  • Ongelmia pakkaslämpötiloissa, korjattu
  • Pieniä kosmeettisia korjauksia
 • Versio 1.3.0.8  16.02.2003
  • Grafiikan tallennus jpg tai png muotoon lisätty
  • Pieniä kosmeettisia korjauksia
 • Versio 1.2.0.7  19.10.2002
  • Tuki 1-Wire USB ja LPT adapterille
 • Versio 1.1.0.6  06.03.2002
  • Grafiikan hienosäätöä
  • Lämpötila näkyy myös SysTray:ssä
 • Versio 1.0.0.5  01.02.2002
  • Grafiikan hienosäätöä
  • Asennusohjelma
 • Versio 1.0.0.4  01.09.2001
  • Julkinen versio